Bodycote plc - link to home page

Corr-I-Dur®

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Corr-I-Dur® je proces chemicko tepelného zpracování vlastněný společností Bodycote, který zlepšuje odolnost proti korozi a současně chrání díly proti opotřebení prostřednictvím vrstvy,  obsahující kombinaci dusíku, uhlíku a kyslíku.

Výhody

Zpracování Corr-I-Dur® je preferováno pro komponenty, které jsou vystaveny korozivnímu prostředí a zároveň opotřebení. Velmi zdařilá alternativa k tvrdému chromování, bezproudovému niklování a dalším galvanickým povrchovým úpravám díky souběžnému vylepšení odolnosti vůči korozi a opotřebení. Vrstvy Corr-I-Dur® jsou velmi dobře spojeny s podkladem, jelikož vznikají difúzí. V mnoha většině případech jsou díly zpracovávané pomocí technologie Corr-I-Dur® vyráběny s konečnými rozměry, takže zákazníci mohou vynechat další kroky, jako je broušení.

Aplikace a materiály

Mezi typické použití patří brzdové písty, kulové čepy, kryty čerpadel, osy stěračů, osy diferenciálů, řadicí hřídele, šrouby, pouzdra a upevňovací prvky používané v automobilovém průmyslu. Dále pak hydraulické písty a skříně, či různé osy a hřídele používané ve všeobecném strojírenství. Velký přínos představuje nízká reaktivita mezi roztaveným kovem a povrchem Corr-I-Dur® v pracovní dutině plnící komory nebo formy pro tlakové lití hliníku.

Vrstvu Corr-I-Dur® lze použít téměř na všechny nelegované a nízkolegované oceli, ale také na cementované, tepelně zpracované oceli či oceli tvářené za studena a automatové oceli.

Zákazníci u Corr-I-Dur® oceňují schopnosti dosáhnout špičkových vlastností materiálu, např. odolnost vůči opotřebení a korozi, ve spojení s cenově výhodnými vlastnostmi, kterými je snadné obrábění a tvarování.

Tvrdost povrchu se zvyšuje s obsahem nitridotvorných prvků, jako je Cr, Al, Mo a V. U náročných aplikací nitridované oceli prokázali svoji cenu díky vysoké tvrdosti  difuzní zóny.

Nástrojové oceli s obsahem chrómu do 5 % lze normálně zpracovávat – při větším obsahu legujících prvků se obraťte na naše odborníky.

Technologie Corr-I-Dur® není doporučena pro spékané oceli s vyšší porózitou, tedy s nižší hustotou.

Technologie

Technologie Corr-I-Dur® je kombinací určitých nízkoteplotních chemickotepelných procesů, zejména pak karbonitridace v plynu a oxidace. Během procesu vzniká na povrchu vrstva se třemi zónami. Difuzní vrstva vytváří přechod k podkladu a skládá se z intersticiálně rozpuštěného dusíku a precipitovaných karbonitridů, které zvyšují tvrdost a mez únavy součástí. Směrem k povrchu navazuje sloučeninová vrstva, tvořená karbonitridy ve formě hexagonální fáze epsilon. Oxid železitý (Fe3O4, magnetit) na vnější zóně působí v podobně jako vrstva kysličníků chromu u nerezových ocelí,  vytváří pasivační vrstvu. Díky méně kovovému charakteru oxidu a sloučeninové vrstvy a vysoké tvrdosti lze znatelně omezit působení abraze, adheze a opotřebení odíráním. Vrstva Corr-I-Dur® má velmi malý vliv na deformaci a změny rozměrů součástí v porovnání s kalenými cementovanými vrstvami, které se vytvářejí za mnohem vyšších teplot.