Bodycote plc - link to home page

Kalení pod lisem

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Řízené tvrzení ve formách s úzkou tolerancí součástí, jako jsou převodová kola, drážky ložisek apod. Zajišťuje dobré řízení rozměrů a homogenní kalení.

Výhody

  • Preferovaný postup pro velké oblé nebo ploché díly. 
  • Eliminace deformací a tím i redukce následného obrábění po tepelném zpracování. 
  • Důležitá je rovněž úspora peněz.

Aplikace a materiály

Mezi typické příklady použití patří velké oblé nebo ploché díly, tj. převodová kola, drážky ložisek (zejména velké díly, např. pro větrné elektrárny či těžké stavební stroje), spojky, listy pil, řezné kotouče apod.

Většina ocelí, které lze kalit či cementovat.

Technologie

Cílem kalení pod lisem je zachování tvaru kruhových nebo plochých zahřátých obrobků během kalení. Během procesu kalení je zachováván tvar součásti  pomocí řízené síly lisu a formy na kalení. Svorky držící součást mají otvory, kterými může protékat kalicí olej a tím součást chladit. Ramena svorek dokáží udržet součást na místě. Sada forem na kalení redukuje či zcela eliminuje deformaci velikosti, oblosti, kuželovitosti a plochosti.