Bodycote plc - link to home page

Izostatické lisování za tepla

Izostatické lisování za tepla (dále hipování) je forma tepelného zpracování, které využívá vysokého tlaku a teploty ke zlepšení vlastností materiálu. Tento tlak se aplikuje pomocí inertního plynu, obvykle argonu. Doba při zvýšené teplotě a tlaku umožňuje plastickou deformaci, creep a difúzi. Odlitky pro ty nejnáročnější aplikace jsou izostaticky lisovány za tepla za účelem odstranění interní porézity, čímž se jim zlepší mechanické vlastnosti odstraněním vnitřních defektů.

Hipování rovněž umožňuje spojování, či vrstvení dvou nebo více materiálů dohromady, buď v pevné podobě, nebo prášku. Hipování  je také důležitý nástroj v práškové metalurgii. Používá se k přeměně prášku v pevné fázi na výrobu součástí o vysoké hustotě, díky čemuž je dosaženo lepších fyzikálních vlastností, než je tomu běžným odléváním nebo lisováním a spékáním. Prášek může být také zapouzdřený v předem  vytvarovaných plechových kontejnerech, majících podobu součásti, a izostaticky lisován za tepla, čímž vznikají dílce bez nutnosti dalšího opracování.