Bodycote plc - link to home page

Izostatické lisování za tepla

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Izostatické lisování za tepla (HIP) je výrobní proces používaný k odstranění vnitřní porezity v kovových odlitcích a dalších materiálech. HIP také umožňuje zhutnění kovových, polymerových, keramických a složených prášků do pevné fáze. Oba tyto účinky mají za výsledek vynikající vlastnosti materiálu.

Výhody

 • Odstraňuje všechny vnitřní dutiny v odlitcích a kovových dílech vyráběných jinými způsoby.
 • Snižuje počty odlitků vyřazených kontrolou.
 • Vyrovnává kvalitu výrobků.
 • Zlepšuje vnitřní celistvost a mechanické vlastnosti (únavová životnost, tažnost, rázová odolnost) odlitků, čímž potenciálně umožňuje jednodušší způsob odlití.
 • Zlepšuje vakuovou těsnost a jakost finálního obráběného povrchu odlitků.
 • Vytváří materiál o plné hustotě z kovových, kompozitních, polymerních či keramických prášků bez jejich tavení.
 • Z prášků vytváří pevný materiál s vynikajícími vlastnostmi s jemnou a rovnoměrnou velikostí zrna a izotropní strukturou.
 • Umožňuje míchat jedinečné směsi prášků, které umožní vznik pevné fáze, která by jinak nemohla s využitím jiných způsobů výroby vzniknout.
 • Z prášků vytváří pevné součásti složitých tvarů.
 • Zlepšuje houževnatost, tažnost, únavovou životnost a konzistenci tlakově odlévaných odlitků.
 • Spojuje zcela odlišné kovy bez nutnosti používat pojiva a dbát na s nimi související teplotní limity.
 • Výroba vrstvených součásti hipováním.

Ohledně konkrétních výhod viz odkaz na odpovídající stránku o aplikaci.

Aplikace a materiály

Několik příkladů dílů zpracovaných HIP: Horké části a konstrukční prvky plynové turbíny (rotorové i statorové), konstrukční díly letadel a motorů, implantáty v medicíně, díly automobilních motorů, tělesa ventilů a další vybavení pro zpracování ropy, nebezpečné části střeliva, nástroje, zápustky a díly pro všeobecné strojírenství, naprašovací terče, polotovary práškové metalurgie pro další zpracování a výrobky s tvarem a rozměry „na hotovo“, nevyžadující další opracování.

HIP umožňuje vytvořit mnoho difúzních spojení během jediného procesu. Vrstvení hipováním se běžně používá pro nanášení materiálů nejvyšší kvality a vlastností, např. odolnosti vůči korozi a opotřebení, na povrch levnějšího podkladového materiálu, čímž lze navrhovat a vyrábět levnější díly.

Většina kovových slitin společně s mnoha kompozity, polymery a keramickými materiály může být hipována, včetně slitin na bázi niklu, kobaltu, wolframu, titanu, molybdenu, hliníku, mědi či železa, cermetů, skel, různých intermetalik a speciálních plastů.

Technologie

 • Reprodukovatelné automatizované cykly HIP přizpůsobené kokrétním potřebám zákazníků.
 • Sledovatelnost dílů po celou dobu procesu.
 • Přísné požadavky na čistotu inertního plynu (argonu).
 • Vyhovuje či předčí požadavky zákazníků, armády či průmyslových specifikací.
 • Technická podpora pro HIP nových materiálů a slitin.
 • Vybavení nářadím pro HIP cyklus kompatibilní se zákaznickými materiálovými požadavky.