Bodycote plc - link to home page

Svařování elektronovým paprskem

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Svařování elektronovým paprskem (EBW) je speciální technika svařování kovových součástí používaná k tvorbě spojů o vysoké integritě a s minimální deformací.

Výhody

 • nízký přívod tepla do svařovaných dílů,
 • minimální deformace,
 • úzká tavná zóna (MZ) a úzká tepelně ovlivněná zóna (HAZ),
 • hluboká penetrace svaru od 0,05 mm do 200 mm v jednom cyklu,
 • vysoká rychlost svařování,
 • svařování všech kovů, i kovů s vysokou tepelnou vodivostí,
 • svařování kovů s rozdílnou teplotou tavení,
 • vakuový proces zaručuje čistotu a reprodukovatelné prostředí pro svařování,
 • je to vhodný proces pro svařování materiálu silně reagujících s kyslíkem, jako je titan, zirkon a niob,
 • svařování provádí stroj a to zaručuje spolehlivost a reprodukovatelnost pracovních parametrů svařování,
 • cenově efektivní proces svařování pro hromadnou výrobu, který lze automatizovat,
 • svařence lze ve většině případů použít ve stavu po svaření – není třeba žádné další obrábění.

Aplikace a materiály

 • Letecký průmysl 
  • Komponenty proudových motorů
  • Díly konstruční
  • Hřídele
  • Snímače
 • Vybyvení elektráren
 • Vesmír 
  • Titanové nádrže
  • Snímače
 • Vakuová zařízení
 • Zdravotnictví
 • Automobilový průmysl 
  • Hřídele
  • Ozubená kola
  • Díly turbodmychadel
 • Elektronický průmysl 
  • Díly z mědi
 • Jaderná zařízení 
  • Palivové články
  • Díly konstrukční
  • Ventily
  • Přístrojové vybavení
 • Výzkumná střediska 
  • Měděné díly
  • Komponenty ze supravodivých materiálů
 • Různé
 • Všechny kovy, i kovy s vysokou tepelnou vodivostí 
  • Ocel a nerezová ocel
  • Hliník a slitiny
  • Měď a slitiny
  • Slitiny niklu a žáruvzdorné kovy
  • Titan a slitiny
  • Zr, Mo, Ta, Hf, W, Nb atd.
 • Svařování kovů s rozdílnou teplotou tavení 
  • Měď na ocel
  • Měď na slitiny niklu
  • Ocel na slitiny niklu
  • Tantal na wolfram

Technologie

Svařování elektronovým paprskem je metoda, která využívá fokusovaného svazku elektronů o vysoké energii generovaných žhavenou katodou elektronového děla, které jsou směrovány na svařovaný spoj. Ohřev je tak úzce lokální a většina sestavy zůstává chladná a stabilní. Díky tomu je dosaženo úzkého svaru s minimální tepelně ovlivněnou zónou. Není třeba používat svarový kov, jelikož dochází k tavení základního kovu sestavy. Jelikož se jedná o metodu přímo vyzařující elektronový svazek, nelze svařovat za roh či na odkloněných površích. Lze dosahovat hloubky svaru až 30 mm. Díky počítačovému řízení a minimálnímu zasahování ze strany obsluhy je zajištěna dobrá reprodukovatelnost v celé výrobní dávce, i přes to, že se jedná o proces kusového zpracování. Jelikož je přívod tepla velmi lokalizovaný, lze svařovat i komponenty již tepelně zpracované, což je velmi ekonomické pro tvorbu skládaných předlohových hřídelí, např. svařování cementovaných kalených ozubených kol se zušlechtěnou hřídelí.