Bodycote plc - link to home page

Pájení v peci

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Pájení v peci je poloautomatizovaný proces, kterým se kovové součásti spojují pomocí jiného materiálu s nižší teplotu tavení. Pájení v peci umožňuje konstruktérům i výrobním technikům spojovat jednoduché i složité sestavy jedním či stovkami spojů.

Jeden z nejběžnějších postupů pájení v peci se provádí ve vakuové peci a označuje se jako vakuové pájení. Díly, které mají být spojeny, se běžně očistí a složí do sestavy, na povrch spojů se nanese pájka a pájená sestava se vloží do pece. Z pece se nejprve musí odčerpat vzduch, aby nedošlo k oxidaci či kontaminaci pájených ploch a pájky, potom se celá sestava ohřeje na pájecí teplotu, při které pájka zkapalní a zateče do pájených spojů.

Výhody

 • Pájení poskytuje konstruktérům a výrobním technikům možnost spojovat jednoduché i složité pájené sestavy pomocí jednoho či stovek spojů.
 • U velmi složitých sestav se obvykle dostane přednost pájení před svařováním právě kvůli počtu spojů a komplikovanosti výroby.

Aplikace a materiály

Využívá se zejména:

 1. Díly pro letecký průmysl – např. motorová těsnění
 2. Komponenty stacionárních turbín
 3. Průmyslové díly – např. spojka motoru sekačky
 4. Automobilové díly
 5. Vesmírné aplikace
 6. Elektronická  zařízení

Pájet v peci lze různé materiály, např. hliník, titan, niklové slitiny, nerezové oceli či legované oceli. I další neželezné materiály, např. slitiny mědi, lze pájet.

Typ pájecí atmosféry, ve které se díly při pájení ohřívají, musí but volen podle druhu spojovaných materiálů. Kromě vakua se používají různé ochranné a reaktivní atmosféry mimo jiné vodík, dusík, směs vodíku s některým inertním plynem, exotermické a endotermické atmosféry či argon nebo hélium.

Technologie

Pájení v peci je proces, kterým se kovové součásti spojují pomocí jiného kovu o nižší teplotě tavení.

Pájení v peci lze provádět celou řadou technik svyužitím pecí různých konstrukcí včetně komorových či průběžných.

Existuje mnoho způsobů pecního pájení včetně:

 • Pájení aktivní pájkou 
 • Vakuové pájení hliníku 
 • Pájení v řízené atmosféře 
 • Pájení voštinového těsnění
 • Pájení v průběžné/pásové peci 
 • Pájení v redukční atmosféře 
 • Opravné výplňové pájení 
 • Vakuové pájení

Tato služba je využívána k pájení sestav s jedním až stovkami spojů, které jsou spojeny pomocí jiného kovu s nižší teplotou tavení něž mají matriály pájené sestavy.