Bodycote plc - link to home page

Indukční pájení

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Jako indukční pájení se označuje proces, kdy jsou dva nebo více materiálů spojovány přídavným kovem, který má nižší teplotu tavení než základní materiály, a využívající indukční ohřev. Při indukčním pájení jsou obvykle rychle zahřáty matriály na bázi železa pomocí elektromagnetického pole vzniklého průchodem střídavého proudu indukční cívkou.

Výhody

 • Pájení poskytuje konstruktérům a výrobním technikům příležitost spojovat jednoduché i složitější konstrukce.
 • Jedná se o proces, který umožňuje rychlé zpracování dílů.
 • Umožňuje selektivně pájet jen určité místo sestavy.


Aplikace a materiály

Indukční tvrdé pájení je proces, kterým se kovové součásti spojují pomocí odlišného materiálu s nižší teplotou tavení než spojované materiály sestavy za využití indukčního ohřevu.

Pájení lze rovněž provádět i s využitím pece různé konstrukce, od komorových po průběžné. Existuje řada způsobů pájení včetně:

 • Pájení aktivní pájkou 
 • Vakuové pájení hliníku 
 • Pájení v řízené atmosféře 
 • Pájení voštinového těsnění
 • Pájení v průběžné/pásové peci 
 • Pájení v redukční atmosféře 
 • Opravné výplňové pájení 
 • Vakuové pájení

Indukční tvrdé pájení lze použít pouze v případě, že je jedna ze součástí je feromagnetická.

Typ pájecí atmosféry, ve které se díly při pájení ohřívají, musí but volen podle druhu spojovaných materiálů. Kromě vakua se používají různé ochranné a reaktivní atmosféry mimo jiné vodík, dusík, směs vodíku s některým inertním plynem, exotermické a endotermické atmosféry či argon nebo hélium.

Spojit pájením některé nesourodé materiály je náročné. Například keramiku s kovem či reaktivní kovy, jako je hořčík a beryllium.

Technologie

Střídavý proud o střední až vysoké frekvenci prochází indukční cívkou a okolo ní vytváří magnetické pole. Pokud je do středu cívky umístěn vodivý materiál, např. ocel, magnetické pole vyvolá provdu v povrchu ocelové součásti a ten ji zahřeje. Spoje je dosaženo pomocí přídavného kov, který má nižší teplotou tavení než součásti sestavy a který je roztaven rychlým ohřevem oblasti, ve které byl umístěn.