Bodycote plc - link to home page

Keramické povlaky

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Keramický materiál oxidu chromu se termochemicky váže na zákazníkem požadovanou oblast obrobku včetně vnějších průměrů, vnitřních průměrů a některých skrytých a dalších otvorů. Jednotlivé keramické částice mají velikost menší než jedem mikron a skládají se z vybraných keramických materiálů spojených vzájemně k podkladu.

Výhody

 • Tvrdost 
 • Nízké tření 
 • Zcela kompaktní, bariéra proti korozi bez pórů 
 • Vyšší pevnost vazby 
 • Mimořádná odolnost vůči opotřebení 
 • Lze je aplikovat na složité tvary a vnitřní otvory 
 • Žádná měřitelná vrstva na povrchu povlaku 
 • Není nutné předchozí broušení 
 • Zvyšuje životnost povlaku na 4- až 10násobek ve většině korozních prostředí 
 • Odolné vůči střídání teplot a tepelným šokům 
 • Elektricky nevodivé

Aplikace a materiály

Pro vyšší odolnost vůči opotřebení, odolnost vůči korozi a opotřebení oděrem s malou rozměrovou změnou.

 • Průzkum ropy a zemního plynu – cenově výhodné pro situace, kdy dochází k nákladným odstávkám v důsledku koroze a opotřebení, např. podzemní nástroje, zemní vrtáky, pláště čerpadel, měřicí vybavení pro vrtání, komponenty ventilů 
 • Ocelářský průmysl – problémy bojových zbraní, odolnost vůči litému zinku a cínu, vodicí tyče, čerpadla, ložiska 
 • Tkalcovský průmysl – komponenty přicházející do styku s přízí, kde je vyžadována mimořádná odolnost vůči opotřebení a korozi spolu s velmi nízkým povrchovým třením 
 • Obor čerpadel – čerpadla vystavená účinkům výrobků z ropy, kyselin, mořské vody, chloru, chlorovodíku a kryogenním teplotám, písty, oběžná kola a bezdotyková čerpadla 
 • Obor plastů – komponenty vytlačovače trubek z PVC vyžadující vysokou odolnost vůči opotřebení 
 • Konzervárenský průmysl – komponenty konzervovacích strojů, např. vodítka, hlavy a kompenzátory vyžadující mimořádnou tvrdost a nízké tření

Tech 10, 12, 22, 23, 28, 28E, 60 lze použít na většinu kovových i nekovových materiálů. Tech 17 lze použít na většinu metalurgických povlaků/vrstev, které jsou porézní nebo u nich dochází k tvorbě trhlin. Tech 40 lze použít na většinu železných materiálů s výjimkou austenitických. Podkladový materiál musí odolat nízké procesní teplotě od 450 °C do 540 °C.

Tech 18 lze použít na jakýkoliv podklad, u kterého lze použít tepelné zpracování nitrocementací FNC.

Technologie

Termochemicky vytvořené keramické povlaky zajišťující odolnost vůči opotřebení a korozi v celé řadě průmyslových aplikací pro každý typ povrchu.