Bodycote plc - link to home page

Žárový nástřik

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Žárový nástřik je užitečný proces pro aplikaci relativně levných povlaků, které obvykle obsahují vysoké úrovně oxidů a vykazují poréznost, a umožňuje dosáhnout hrubého povrchového dokončení.

Výhody

Žárový nástřik povlaků nabízí následující výhody:

 • ochranu před korozí, 
 • odolnost vůči opotřebení, 
 • regulace podbroušení – abraziva a obrusitelné ucpávky, 
 • odolnost vůči žáru a oxidaci, 
 • tepelné bariery, 
 • elektrický odpor a vodivost.

Aplikace a materiály

Mezi typické použití patří:

 • hřídele / ložiskové čepy čerpadel,
 • těsnicí plochy,
 • Oběžná kola
 • skříně,
 • konstrukce,

kovy, keramika, obrusitelné ucpávky.

Technologie

Žárový nástřik nabízí cenově úspornou alternativu aplikace metalických a keramických povlaků v méně náročném prostředí.

Tento proces je založen na chemické reakci kyslíku a paliva hoření, čímž vzniká zdroj tepla. Zdroj tepla vytváří proud plynu s teplotou přesahující 3000 °C s dobře vyváženým poměrem kyslíku a acetylenu, následně je nahřáto tavidlo, obvykle prášek nebo drát, a hnáno na podklad, kde vytváří povlak.