Bodycote plc - link to home page

Nástřik plamenem

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Nástřik plamenem patří do širší skupiny procesů povlakování, které se označují jako termické nástřiky. Jako povlakovací materiál lze použít celou řadu různých materiálů.

Výhody

Pro použití nástřiku plamenem existují konkrétní důvody:

  • Tvar komponenty nebo pracovní prostředí vyžaduje manuální nástřik, nabízí se nejjednodušší pracovní podmínky. 
  • Velké a složité oblasti (struktury). 
  • Požadovaného povlakování se dosahuje pomocí nástřiku plamenem. 
  • Cenově nenákladné.

Aplikace a materiály

Nástřik plamenem se hojně používá v případech, kdy je vyžadováno nenákladné povlakování a lze tolerovat nižší kvalitu. Většina komponent se nastříkává manuálně.

  • Ochrana vůči korozi; konstrukce a komponenty 
  • Hřídele opotřebené v rámci reklamace, zejména v oblastech ložisek u materiálů, jako jsou nerezové oceli nebo slitiny bronzu.

Vytvořené povlaky jsou porézní a do povlaku tak mohou být absorbována maziva, čímž se zlepšuje výkon ložisek.

Hliník, zinek, nerezová ocel, bronz, nízkouhlíková ocel, materiály s obsahem zinku, molybden.

Technologie

Nástřik povlaku plamenem nabízí cenově úspornou alternativu aplikace metalických a keramických povlaků v méně náročném prostředí.

Nástřik plamenem využívá tepla vzniklého spalováním plynného paliva, obvykle acetylenu nebo propanu, a kyslíku a taví povlakový materiál. Během procesu je zahřívána tavenina, obvykle prášek nebo drát, a vháněna na podklad, kde vytváří povlak.