Bodycote plc - link to home page

Vysokorychlostní nástřik plamenem (HVOF)

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Proces vysokorychlostního nástřiku plamenem (HVOF) se používá ke zlepšení či obnově vlastností povrchu nebo rozměrů komponent. Roztavené či napůl roztavené materiály jsou nastříkávány na povrch pomocí velmi rychlého proudu vysoce horkého plynu, čímž vzniká hustý povlak, který může být základem pro povrchovou úpravu vysoké úrovně.

Výhody

  • Nižší náklady 
  • Lepší výkon 
  • Lepší elektrické vlastností 
  • Umožnění provozu komponent při vyšších/nižších teplotách 
  • Umožnění provozu komponent v agresivních chemických prostředích 
  • Vyšší účinnost 
  • Lepší životnost protikusů


Aplikace a materiály

Termické nástřiky představují lákavou techniku povlakování, jelikož nabízejí celou řadu materiálů a procesů, které mají nižší dopad na životní prostředí v porovnání s běžnými procesy povlakování.

Povlakové materiály dostupné pro nástřik zahrnují kovy, slitiny, keramiku, plasty a složeniny.

Technologie

Stejně jako u všech procesů termických nástřiků je i zde zahřát povlakový materiál, který je následně urychlen proudem plynu a nanášen na povrch komponenty, která tak získává lepší vlastnosti. U procesu vysokorychlostního nástřiku plamenem (HVOF) vzniká proud plynu smícháním zažehávacího kyslíku a paliva (plynné či kapalné) ve spalovací komoře a plyn pod vysokým tlakem je urychlován průchodem přes trysku. Jakmile je tento proud zahřát a urychlen směrem k povrchu komponenty, je do proudu přidán prášek. Výsledný povlak se skládá z tenkých překrývajících se destiček.