Bodycote plc - link to home page

Plazmatický nástřik

Výhody Aplikace a materiály Technologie

Plazmatický nástřik vytváří vysoce kvalitní povlak spojením vysoké teploty, zdroje vysokoenergetického tepla, relativně inertního média stříkání, obvykle argonu, a vysoké rychlosti částic.

Plazma je pojem používaný pro popis plynu, který byl zahřát na tak vysokou teplotu, při které ionizuje a stává se elektricky vodivým.

Využití této technologie umožňuje nástřik téměř libovolného kovového či keramického materiálu na celou řadu materiálů s mimořádně silnou vazbou při zachování minimální deformace podkladu.

Výhody

Obrovskou výhodou plazmatického nástřiku je možnost použití na celou řadu materiálů od kovů po žáruvzdornou keramiku u velkých i malých komponent, přičemž nabízí:

 • ochranu před korozí,
 • odolnost vůči opotřebení,
 • regulaci podbroušení – abraziva a obrusitelné ucpávky,
 • odolnost vůči žáru a oxidaci,
 • řízení teploty,
 • elektrický odpor a vodivost.

Aplikace a materiály

Díky své univerzálnosti a mimořádným vlastnostem bývá proces využívající plazmatu používán celou řadou technologů povlakování jako proces, který poskytuje nejširší výběr povlakových materiálů.

 • Opotřebení otěrem, nástřik karbidu wolframu / kobaltové drážky pro těsnicí pístní kroužky – plynové turbíny. 
 • Ochrana vůči vysoké teplotě, povlaky jako tepelná clona (TBC) spalovacích prvků plynových turbín. 
 • Odolnost vůči opotřebení, nástřik keramiky oxidu chromitého na tiskařské válce pro laserový tisk. 
 • Odolnost vůči opotřebení oděrem, nástřik slitin s molybdenem na pístní kroužky průmyslových naftových motorů. 
 • Odolnost vůči erozi/abrazi – podzemní nástroje – těžba ropy a zemního plynu.

Karbidy, kovy, keramika, obrusitelné ucpávky.

Technologie

Povlakování plazmatem nabízí řešení pro celou řadu různých aplikací v prostředí s nízkou a vysokou teplotou.