Den ledande leverantören av tjänster för termiska processer världen över

Termiska processer omfattar en mängd teknik och specialiserade processer, som förbättrar egenskaperna hos metaller och legeringar och förlänger komponenters livslängd. Det är en mycket viktig del i alla tillverkningsprocesser.

Bodycote har en unik position genom vårt globala nätverk samt våra medarbetares erfarenhet och kunskap. Vi kan därför erbjuda högkvalitativa, pålitliga och kostnadseffektiva tjänster till alla tillverkare, oavsett storlek eller marknadssektor.

Global närvaro

23
Länder

Över
180
platser

Ackrediteringar

Några av våra ackrediteringar:

NORSOK ILO
Accredited Nadcap ISO

Investerare

Bodycote-koncernen har byggt upp en global affärsmodell med outsourcing och därmed kunnat utveckla starka strategiska kundsamarbeten och lämna en  förträfflig avkastning till aktieägarna.

Nuvarande aktiekurs:

En viktig länk i tillverkningskedjan

Värmebehandling är en kontrollerad process som används för att förändra mekaniska egenskaper hos material som metaller och legeringar. Med oöverträffad kapacitet och datoriserade system kan våra anläggningar behandla ett stort antal komponentstorlekar mot specificerade standarder, med pålitliga och repeterbara resultat. Bodycotes omfattande lista över ackrediteringar genom hela nätverket av anläggningar visar vilken konsekvent hög kvalitet det är på de tjänster vi levererar till våra kunder.


Sammansatt tänkande

Metallfogning omfattar specialiserade processer som elektronstrålesvetsning och hårdlödning i vakuum; komplexa operationer som kräver en kombination av kompetens och teknik.

Material kan också sammanfogas genom HIP-diffusionsbindning av fast till fast eller fast till pulvermaterial för att framställa en bimetallisk komponent med utmärkta materialegenskaper på utvalda ytor.

Ytteknologi

Specialiserade behandlingar används i stor utsträckning för att förlänga livslängden på komponenter och skydda dem från miljöfaktorer som korrosion och nötning. Utbudet av Bodycotes ytbehandlingar omfattar ett stort antal applikationer som erbjuder lösningar för tillverkare inom nästan alla marknadssegment.


Världsledande

Hot Isostatic Pressing (HIP) kombinerar mycket höga temperaturer och tryck för att eliminera porer i gjutgods och konsolidera inkapslat pulver för att ge ett helt tätt material. Olika material kan bindas samman till unika högförädlade komponenter.

Bodycote har den största driftskapaciteten i västvärlden och utrustning i ett stort antal storlekar  och kan inrymma stora volymer av små produkter lika ekonomiskt som stora individuella komponenter.